Doorgaan naar hoofdinhoud

Rotterdam

Dit is JUMP. Elektrische fietsen die tot 25 km/u gaan.

Overbrug grotere afstanden sneller met meer plezier.

€0,20 per minuut, kosten voor ontgrendeling €1.

De tijd gaat lopen als je een fiets in de Uber-app reserveert.

Mogelijkheid om de rit tot 1 uur te pauzeren.

Inclusief btw

Parkeerzone

Als je je rit beëindigt buiten de servicezone, zal er een toeslag van € 35 in rekening worden gebracht.

Download de app

Zoek en reserveer een fiets in de buurt via Uber.

FAQ

Met de Uber-app kun je een fiets zoeken en reserveren.

Je kunt JUMP-fietsen en overal gebruiken in de servicezone die op de kaart hierboven staat. Deze kaart staat ook in de app. Als je klaar bent met de fiets, parkeer je deze in dezelfde zone. Voor fietsen die buiten de zone zijn geparkeerd, wordt een toeslag van € 35 in rekening gebracht.

Alle fietsen zijn uitgerust met een slot. Aan het einde van elke rit moet je de fiets vergrendelen. Vergrendel de fiets aan een fietsenrek. Als er geen fietsenrek beschikbaar is, kan je de fiets vastmaken aan andere voorzieningen van de stad. Vermijd in elk geval het belemmeren van de openbare weg of voetgangers.

Als JUMP-fietsen buiten de servicezone zoals hierboven en in de app wordt weergegeven worden geparkeerd, wordt er een toeslag van € 35 in rekening gebracht.

No Parking Zones worden duidelijk weergegeven in de Uber App. Wij raden aan om voor aanvang van je trip te controleren of je bestemming in een No Parking Zone ligt. Bij het parkeren van in een No Parking Zone wordt een toeslag van € 30 in rekening gebracht.

In lijn met de regelgeving in Rotterdam vragen we gebruikers om:

  • Vergrendel de JUMP fiets aan een publiek fietsenrek
  • Parkeer je JUMP fiets niet in parken of andere groene gebieden in de stad
  • Vermijd in elk geval het belemmeren van de openbare weg, toegangswegen, voetgangers, politie en openbare diensten.
  • Vermijd het belemmeren van brievenbussen, parkeermeters, bushaltes,...

Jump heeft een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor schade die u aan derden en hun eigendommen kunt berokkenen en die voortkomen uit een ongeval tijdens het gebruik van een Jump Bike.

De verzekeraar voor Jump Bikes is XL Insurance Company SE, een verzekeringsmaatschappij gevestigd te St. Stephen's Green, Dublin 2, in Ierland, geregistreerd onder nummer 641686, gereguleerd door de Central Bank of Ireland (www.centralbank.ie). XL Insurance Company SE is onderdeel van AXA XL, een divisie van AXA.

Raadpleeg de privacyverklaring van AXA XL hier: https://axaxl.com/privacy-and-cookies

Download een kopie van het verzekeringsbewijs voor burgerlijke aansprakelijkheid (Engels)

In het geval dat u betrokken bent geweest bij een ongeval, raden we u aan steeds uw eigen veiligheid en die van uw omgeving waarborgen. Neem indien nodig contact op met de hulpdiensten.

We vragen u ook om eventuele ongevallen zo snel mogelijk (en niet later dan 14 dagen na de datum van het ongeval) aan Uber te melden via de Help-sectie in de app. Om hulp te krijgen, selecteer "Help", "Veiligheid en beveiliging" en tik vervolgens op het menu "Ik was betrokken bij een ongeval" en voer de details in. Een lid van ons ondersteuningsteam neemt vervolgens zo snel mogelijk contact op. Als u geen Uber-account hebt, neemt u contact op via de volgende website: t.uber.com/jumpsupport

U dient alle redelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om verlies of schade van welke aard dan ook (inclusief, zonder beperking, het risico van claims, lichamelijk letsel en materiële schade) te voorkomen en tot een minimum te beperken.

Wat moet ik doen als een derde die betrokken is bij een ongeval schadevergoeding eist ?

Als een derde partij die bij het ongeval betrokken is schadevergoeding van u eist, schriftelijk of op een andere manier, dient u de schadevertegenwoordiger van XL Insurance Company SE op de hoogte stellen met de volgende contactgegevens:

Broadspire, by Crawford & Company (Nederland) B.V. P.O. bus 626, 3000 AP Rotterdam

Tel: +31 88 45 35 803 E-mail: uberjump@broadspire.nl

Broadspire bevestigt alle acties die u moet ondernemen. Houd er rekening mee dat het erg belangrijk is dat u geen aansprakelijkheid erkent, geen onderhandelingen aangaat of akkoord gaat met het betalen of afwikkelen van eisen van derden tot schadevergoeding.